(EK-1) Alındı Belgesi
 
 
  
 
 
 (EK-2) Dernek Kuruluş Bildirimi
 
 
  
 
 
 (EK-3) Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
 
  
 
 
 (EK-4) Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
 
 
  
 
 (EK-6) Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye'de Faaliyette                        Bulunabilmelerine İlişkin Başvuru Formu
 
  
 
 
(EK-8) Türkiye'de Temsilcilik Açmasına İzin Verilen                       Yabancı Vakıf,Dernek ve Kar Amacı Gütmeyen                   Kuruluşların Vereceği Faaliyet Bildirimi
 
 
  
 
 (EK-9) Türkiye Temsilciliği Ana Statüsü (5253 Sayılı                      Kanun)
 
  
 
 
 (EK-10) Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 
 
  
 
 
 (EK-11) Tasdik Şerhi Formu
 
 
  
 
 
 (EK-12) Tasdik Defteri
 
 
  
 
 
 (EK-13) Gider Makbuzu
 
 
  
 
 
 (EK-14) Ayni Yardım Teslim Belgesi
 
 
  
 
 
 
(EK-15) Ayni Bağış Alındı Belgesi
 
 
  
 
 
(EK-16) İşletme Hesabı Tablosu
 
 
  
 
 
 (EK-17) Alındı Belgesi
 
 
  
 
 
 (EK-18) Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri
 
 
  
 
 
 (EK-19) Yetki Belgesi
 
 
  
 
 
 (EK-20) Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi
 
 
  
 
 
 (EK-21) Dernek Beyannamesi Örneği
 
 
  
 
 
 (EK-22) Dernek Kütük Defteri
 
 
  
 
 
 (EK-24) Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi
 
 
  
 
 
 (EK-25) Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi
 
 
  
 
 
 (EK-26) Taşınmaz Mal Bildirimi
 
 
  
 
 
 DİĞER EKLER (EK-2860 S.K) Makbuz Bilet Kayıt Defteri