13 Eylül 2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası:17) ile Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın adı "Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü", İl Dernekler Müdürlüklerinin adı ise "İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
 
                Önemle duyurulur.