YEMEN YARDIM KAMPANYASI
 
            Yemen’de yaklaşık 4 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle dünyanın en büyük açlık krizinin yaşandığı, son dönemde iyice artan şiddet hareketleri nedeniyle evsiz kalan ve yurtlarını terk eden binlerce insan; mülteci durumuna düşerek komşu ülkelere sığınmaya çalışmakta, barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta olduğu, halkın çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiği ve 22 milyon insan acil insani yardıma ihtiyaç duymakta olduğu, bu nedenle Adanalı hemşerilerimizin beklentileri doğrultusunda Yemen’de bulunan halkın karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesi, şiddet olaylarından etkilenenler için imkânlar ölçüsünde gerekli desteğin sağlanması amacıyla ilimizde Valiliğimiz uhdesinde yardım kampanyası başlatılmıştır.
            Başlatılan bu yardım kampanyasında;
  1. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.
  2. Gerçek veya tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.
  3. İçişleri Bakanlığı (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından açılan SMS hesabına ”Yemen yazıp 1866’ya SMS göndererek 10 TL” bağış yapılabilecektir.
 
            Adanalı hemşerilerimizin, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, basınımızın bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.
         
                Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
                                                                                                                                                                                ADANA VALİLİĞİ
 
YEMEN İNSANİ YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI
T.C.ZİRAAT BANKASI ATATÜRK CADDESİ / ADANA ŞUBESİ
TL-Hesap IBAN No
TR650001000931880044715001
ABD Doları Hesap IBAN No
TR380001000931880044715002
EURO Hesap IBAN No
TR110001000931880044715003